Hoe gaat een inbreker te werk?

dinsdag 17 maart 2015

Spijkenisse - Hoe gaat een inbreker te werk? En wat kun je er tegen doen? Donderdag 19 maart komt de Veiligheidstruck naar Spijkenisse. Politie en gemeente halen de truck naar winkelcentrum Akkerhof om aandacht te vragen voor woninginbraken en voor de maatregelen die bewoners daar zelf tegen kunnen nemen.

Tussen 10.00 en 17.00 uur staat de interactieve veiligheidstruckbij winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. Inwoners kunnen hier meer informatiekrijgen over hoe zij inbraak in hun woning kunnen voorkomen.

Hotspot

De Veiligheidstruck rijdt door het hele land en wordt door de politie ingezet opplekken waar zij een onderwerp onder de aandacht willen brengen. In Spijkenissezijn dat de inbraken. Vooral Spijkenisse West is voor de politie een zogenoemde?hotspot?. Oftewel een gebied dat extra aandacht krijgt omdat daar een verhoogdekans op een inbraak geldt. Daar onderneemt de politie verschillende acties op,maar ook bewoners kunnen hier aan bijdragen. En precies daarom komt deVeiligheidstruck: om preventietips te delen.

Tips en trucs

Inbrekers breken ramen en deuren open, maar er zijn meerinbraakmethodes. Gaatjes boren, Bulgaarse methode, hengelen, flipperen. Maar watbetekent dat allemaal? En belangrijker; wat kun je er tegen doen? De politiegeeft tips, maar vertelt ook over de trucjes van inbrekers die zij door de wijktegen komen. Zo worden er de laatste tijd regelmatig tandenstokers of takjestussen de sponning van deuren bij woningen aangetroffen. Dit wijst op mogelijkvoorbereidingshandelingen van potentile inbrekers. Als het stokje of takjeblijf zitten, wijst het erop dat de deur niet open is geweest en bewonerswaarschijnlijk nog afwezig zijn. Alvast een eerste tip: bij aantreffen stokje,laten zitten en de politie bellen!

Wat gaan we doen?

Gemeente, buurtpreventie, burgernet en politie bieden bezoekers van de truckeen doorlopend programma. In de truck, die is uitgerust met een onderzoeksruimteen de juiste technieken, worden filmpjes getoond en tips uitgewisseld metbezoekers. Bezoekers kunnen mee doen aan een prijsvraag en kinderen kunnen op defoto met een echte politieauto. Tussen 12.00 en 13.00 uur gaan politiekids indiscussie met de wijkagent over het onderwerp woninginbraken.

Veiligheidstruck

De Veiligheidstruck (ook wel Mobile Media Lab genoemd) is een aangepastevrachtwagen die door de politie wordt gebruikt als mobiel onderzoekscentrum. Devrachtwagen is ingericht met de nieuwste technologien en bestaat uit eenonderzoeksruimte en een interviewruimte. De truck rijdt door het hele land enwordt over het algemeen gebruikt om communicatiemiddelen van de politie tetesten, zoals de website politie.nl, de politie app en Facebook sites. Maar hijkan ook worden ingezet op algemene veiligheidsthema?s zoals nu in Spijkenisse.

Preventieavond

Voor wie overdag niet in de gelegenheid is, wordt donderdagavondin wijkcentrum de Kreek een preventieavond gehouden. Deze start om 19.00 uur.

bron: politie.nl | Categorie: inbraak


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Oud-Beijerland | 112 alarmeringen Oud-Beijerland | Goedkoop Tanken in Oud-Beijerland | Supermarkten in Oud-Beijerland | Weerbericht Oud-Beijerland